ฐานข้อมูลนักวิจัย : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
ค้นหาตามความเชี่ยวชาญ

Biomedical
Bioplastics
Ceramic
Composite
Construction
Electronic
Metal
Nanomaterial & Nanotechnology
Polymer
Miscellaneous

ค้นหาตามตัวอักษรแรกของชื่อ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu