ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเอกชน ของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม เอกชน

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟฝ.)

4. SR Advanced Industries

5. NanoGeneration

6. Peter Surgical International Co., Ltd.

7. บริษัทซัมไฮเทค จำกัด

8. บริษัท PTS Progressive Engineering จำกัด

9. บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

10. บริษัท สุรสิทธิ์ จำกัด 

11. BSG

12. Padaeng Industry Public Company Limited ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu