โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) 2566
แนวปฏิบัติ
 

 1. แนวปฏิบัติ CoE 66 (MSRC) Link Download

 2. แนวทางการใช้เงิน CoE 66 (ภาพรวม) Link Download

 

แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานทุน RG 2566 Link Download

 2. แบบฟอร์มภาคผนวก ก-จ ทุน RG 2566 Link Download

 3. แบบฟอร์มรายละเอียดต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเชิงลึก ฯลฯ RG 2566 Link Download

 4. แบบฟอร์มรายการใช้เงิน RG 2566 Link Download

 5. แบบฟอร์มรายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายตามหมวดงบประมาณ ปี 2566 Link Download

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu