แบบฟอร์มขอใช้บริการฯ

สำหรับบุคคลและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

- X-ray diffractometer (XRD) Download

- Surface area and pore size analyzer (BET) Download

- Simultaneous Thermal Analyzer (STA) Download

- Nanoparticle size analyzer (NanoSizer) Download

- Magnetic generator (DC Magnet) Download

- Dynamic mechanical analyzer (DMA) Download

- Differential scanning calorimeter (DSC) Download

- PGSTAT (Potentionstat) Download

 

สำหรับบุคคลและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

- X-ray diffractometer (XRD) Download

- Surface area and pore size analyzer (BET) Download

- Simultaneous Thermal Analyzer (STA) Download

- Nanoparticle size analyzer (NanoSizer) Download

- Magnetic generator (DC Magnet) Download

- Dynamic mechanical analyzer (DMA) Download

- Differential scanning calorimeter (DSC) Download

 

 

 แบบฟอร์มประเมินคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19  Link

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูมลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจินดาพร ชัยศร โทร. 093-1909386, 053-941915
อีเมล: central.lab.materialscmu@gmail.com
Facebook: เครื่องมือวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  
สถานที่: อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์(scb2) ชั้น 4 ห้อง2409
ที่อยู่: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

 

ติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu