ความร่วมมือหน่วยงานต่างประเทศ ของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

 

Names

Affiliations

Areas of Specialization

1

Prof. Chris C. Sorrell

 

School of Materials Science and Engineering

University of New South WalesSydney,Australia

Hydrogen production from water splitting

2

Prof. Mark Hoffamn

 

School of Materials Science and Engineering

University of New South WalesSydney,Australia

Materials Science

3

Prof. John Foster

School of Biotecnology and Biomolecular Sciences

University of New South WalesSydney,Australia

Biomedical Polymers

4

Prof. Brian Tighe 

Aston UniversityBirminghamUK

Biomedical Polymers

5

Prof. M. Subramanian

Department of Chemistry, Oregon State UniversityUSA

Materials Chemistry

6

Prof. Geoffrey Mitchell     

University of ReadingUK

Polymer and Fiber Morphology

7

Prof. Tony Cheetham FRS

Department of Materials Science and Metallurgy

University of CambridgeUK

Materials Science

8

Prof. Heiko Hessenkemper

Fakultät for Maschinenbau, Verfahrens-und Energietechnik Technische Universität Bergakademie Freiberg (TU-BAF), Germany.

Glass

9

Prof. Takayuki Takarada

Gunma UniversityMaebashiJapan

Biomass Pyrolysis

10

Prof. Fumio Saito

Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku UniversityJapan

Mechano-chemical Technology

11

Prof. Makoto Shiojiri

Prof. Seiji Isoda

Institute for Chemical Research, KyotoUniversity,

Japan

Electron Microscopy

12

Prof. Irini Angelidaki

Department of Environmental Engineering,Technical University of DenmarkDenmark

Fuel

13

Prof. Dieter Jendrossek

Institut for Mikrobiologie, University of Stuttgart

Bipolymersติดต่อเรา
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 40 ปี (SCB-2) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SCB-2 2408/01
โทร : 053 941915 / Fax : 053 941915
ห้องเครื่องมือกลาง : 053 941918, 093-1909386
Facebook: msrc.scicmu