รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ผู้บริหารศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการ IUMRS-ICEM2024


        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองอธิการบดี รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม และรองหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ รศ.ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว พร้อมด้วย สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย นำโดย ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The International Union of Materials Research Societies – The 19th International Conference on Electronic Materials (IUMRS-ICEM2024) ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2567  ณ Convention and Exhibition Center และ City University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ IUMRS-ICEM 2026 ซึ่งทางสมาคมวิจัยวัสดุมีมติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วม และมีแผนจะจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2569
.
งานประชุมดังกล่าว เป็นงานประชุมที่เป็นการรวมกลุ่มของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงเฉพาะด้านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์  รวมถึงการประยุกต์ด้านต่างๆ อาทิ Materials and Medical Devices, Semiconductor, Materials and Devices for Energy Harvesting and Energy Storage