รายละเอียดข่าว : ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

        ผู้บริหารและนักวิจัยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย


        

"ผู้บริหารและนักวิจัยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย"

ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิทยาศาตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และ ผู้บริหารจากคณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังได้หารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกัน เพื่อให้มีการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนรวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ